Số kí hiệu Số ký hiệu: 1698/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 22/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :