Số kí hiệu Số ký hiệu: 1700/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 22/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :