Số kí hiệu Số ký hiệu: 1696/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2363-CV/HU ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương
Nội dung
Ngày tạo 22/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :