Số kí hiệu Số ký hiệu: 1684/UBND-VHTT
Trích yếu V/v thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử không gửi văn bản giấy
Nội dung
Ngày tạo 21/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :