Số kí hiệu Số ký hiệu: 1636/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế độ họp và nhiệm vụ được giao, được phân công…
Nội dung
Ngày tạo 16/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :