Số kí hiệu Số ký hiệu: 5249/UBND-VX2
Trích yếu Thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg của Thủ tướng CHính Phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu (KÝ SỐ)(HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 13/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :