Số kí hiệu Số ký hiệu: 1533/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O trong các cơ sở kinh doanh karaoke
Nội dung
Ngày tạo 07/07/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :