Số kí hiệu Số ký hiệu: 1456/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tạm dừng, tháo dỡ biển quảng cáo thương mại
Nội dung
Ngày tạo 26/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :