Số kí hiệu Số ký hiệu: 1419/UBND-VHTT
Trích yếu V/v thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về quy chế phối hợp quản lý sử dụng chứng thực chữ ký số
Nội dung
Ngày tạo 23/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :