Số kí hiệu Số ký hiệu: 1381/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v thực hiện hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 22/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :