Số kí hiệu Số ký hiệu: 1368/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020
Nội dung
Ngày tạo 18/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :