Số kí hiệu Số ký hiệu: 1323/UBND-TNMT
Trích yếu V/v đăng ký các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 15/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :