Số kí hiệu Số ký hiệu: 1195/UBND-TCKH
Trích yếu V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/QN-CP; Nghị quyết số 42/NQ-CP của CP về chi thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 03/06/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :