Số kí hiệu Số : 3809/UBND-VX1
Trích yếu Về việc tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2020 tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 tháng năm 31 tháng 5 năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 25/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :