Số kí hiệu Số ký hiệu: 1135/UBND-TNMT
Trích yếu V/v thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật
Nội dung
Ngày tạo 22/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :