Giảm chỉ tiêu sư phạm để tránh thất nghiệp (06/06/2016)

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2017 để khắc phục tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm.

Một số điểm mới về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (19/04/2016)

Ngày 22/5/2016, sẽ diễn ra vào Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, ngày 25/6/2015 đã thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên (1960), đến nay đã được Quốc hội sửa đổi 7 lần (1964, 1980, 1992, 1997, 2001, 2010 và 2015). Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND lần này (2015) đã kế thừa và phát triển các quy định trọng các luật bầu cử hiện hành;
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang