Thường trực Huyện ủy Tam Dương làm việc với xã Duy Phiên (12:00 AM-25/09/2021)

Thực hiện Chương trình làm việc với các xã và thị trấn, chiều ngày 24/9/2021 Thường trực Huyện ủy Tam Dương đã có buổi làm việc với xã Duy Phiên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2021được BTV Huyện ủy giao.