TAM DƯƠNG NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, NĂM 2021 ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TOÀN DIỆN (10:59 AM-27/01/2022)

Năm 2021, UBND huyện chỉ đạo, điều hành KT-XH trong bối cảnh tiếp tục có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Song, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của các sở, ngành ở tỉnh; sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và Nhân dân trong huyện, năm 2021 huyện Tam Dương đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển KT- XH, vừa phòng, chống dịch bệnh, các chỉ tiêu về KT- XH của huyện cơ bản đã hoàn thành.

Chung nhan Tin Nhiem Mang