Công bố công khai quy hoạch đô thị phía bắc, phía nam, đường tỉnh lộ...

01/07/2014

Ngày 25/6/2014 tại UBND thị trấn Hợp Hòa, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị phía bắc, phía nam đường tỉnh lộ 309 thị trấn Hợp Hòa.

Các đại biểu tại Buổi công bố quy hoạch

Tại hội nghị lãnh đạo Phòng Công thương đã đọc các quyết định 1394 và 1404/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị phía bắc, phía nam đường tỉnh lộ 309 thị trấn Hợp Hòa.

Bản đồ quy hoạch

Đại diện Viện quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo, thuyết minh đề án quy hoạch phát triển đô thị phía bắc, phía nam đường tỉnh lộ 309 thị trấn Hợp Hòa.

Nguyễn Ngọc Lân - Phòng Văn hóa & Thông tin

 

Các tin đã đưa ngày: