Tam Dương thực hiện Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2013-2020.

28/07/2020

Thực hiện Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020. Trong những năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục, thể thao quần chúng của huyện ngày càng phát triển.

Ra mắt câu lạc bộ bóng đá khối UBND huyện Tam Dương

Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND huyện Tam Dương đã triển khai các Kế hoạch và Văn bản chỉ đạo cụ thể đến cơ sở. Hằng năm, Huyện thành lập đoàn kiểm tra giám sát các địa phương về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp huyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở về tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng. Tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chính sách pháp luật liên quan đến việc tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện trên các phương tiện: Cổng thông tin giao tiếp điện tử, Đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở; qua hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; lồng ghép trong các hội nghị sơ kết, tổng kết của ngành; các đợt kiểm tra của thành viên Ban chỉ đạo của huyện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Giải Bóng chuyền hơi thường niên của CNVC do LĐLD huyện tổ chức

UBND huyện đã triển khai tới 13/13 xã, thị trấn thông qua việc triển khai các Nghị quyết, kế hoạch và các hoạt động Văn hóa, thông tin, thể thao, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quán triệt mục tiêu phát triển TDTT quần chúng trên địa bàn với nhiều loại hình, đa dạng, phong phú nhằm huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người đồng thời thúc đẩy công tác xã hội hóa các hoạt động đầu tư về cơ sở vật chất cho TDTT quần chúng; phát triển TDTT quần chúng tương xứng với vị trí và tiềm năng kinh tế-xã hội của huyện. Trong đó nâng cao số người luyện tập TDTT thường xuyên; số gia đình tham gia luyện tập TDTT; số trường học phổ thông có hoạt động TDTT ngoại khóa đạt chất lượng. Quán triệt nội dung nguyên tắc hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 75/2012/NQ-HĐND cũng như lộ trình hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm VHTT, khu vui chơi giải trí xã, thị trấn; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ tổ chức hoạt động TDTT các xã, thị trấn theo Kế hoạch số 4141/KH-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 75 phải gắn với việc chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" và Chương trình xây dựng NTM giai đoạn (2010 - 2020) của tỉnh cũng như của địa phương.

Giải thể thao của xã Kim Long

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được phát triển sâu rộng ở các thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học. Đến nay tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của huyện đạt trên 60%, tỷ lệ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 50%. Duy trì hoạt động của 136 câu lạc bộ thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, các cơ sở vật chất phục vụ cho việc luyện tập thể dục thể thao được huyện quan tâm chỉ đạo, nhiều sân thể thao đơn giản được xây mới và sửa chữa, các sân chơi, bãi tập được tăng cường và củng cố, Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 14 sân vận động, 145 sân bóng chuyền hơi, bóng chuyền da và 150 sân cầu lông.

Hàng năm, huyện tổ chức 5-7 giải thể dục, thể thao cấp huyện. Cấp xã tổ chức từ 3 - 5 giải thể thao. Thành lập các đoàn tham gia thi đấu các giải do tỉnh tổ chức đều đạt thành tích cao. Toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Các xã, thị trấn thường xuyên đầu tư mua sắm thêm dụng cụ, cơ sở vật chất tạo điều kiện để nhân dân tập luyện và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại nhà thi đấu. 100% các Trung tâm Văn hóa thể thao có nhà luyện tập thể thao.

Phong trào thể dục, thể thao trường học được các nhà trường quan tâm; 100% trường học thực hiện tốt chương trình nội khóa, ngoại khóa. Thông qua đó, đã phát hiện kịp thời những học sinh có năng khiếu cung cấp cho các trung tâm huấn luyện TDTT thành tích cao của tỉnh, điển hình ở các môn: Điền kinh, vật dân tộc, võ karatedo, bóng chuyền…  

Giải vật đầu xuân huyện Tam Dương

  Phong trào TDTT quần chúng được phát triển sâu rộng tới các địa bàn khu dân cư, hoạt động TDTT với nhiều hình thức và nội dung phong phú, hệ thống thi đấu các giải thể thao quần chúng đã được hình thành và phát triển từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nhiều chỉ tiêu về phong trào TDTT quần chúng tăng như số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên năm 2013 là 24% đến năm 2020 đạt trên 60%; số CLB TDTT năm 2013 là 22 CLB thể thao đến tháng 7/2020 có 136 CLB thể thao; Số gia đình thể thao năm 2013 đạt tỷ lệ 18% đến tháng 7/2020 đạt trên 50%.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo Huyện Tam Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 75/2012/HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2013-2020, qua đó khơi dậy tinh thần luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại trong nhân dân./.

Phan Tuyết - TTVHTT

 

Các tin đã đưa ngày: