Khai mạc kỳ họp lần thứ 13 – HĐND xã Hợp Thịnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021

16/07/2020

Ngày 15/7/2020, tại Hội trường UBND xã Hợp Thịnh HĐND xã khai mạc kỳ họp lần thứ 13, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo có Ông Lê Hoàng - HUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Ông Phùng Đình Chúc, Đại Biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Tam Dương, Ông Lê Xuân Bình- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ xã. Trước khi tiến hành kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã viếng nghĩa trang liệt sỹ xã. Tại kỳ họp lần này đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Lê Xuân Bình - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Bí thư Đảng bộ xã Hợp Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND, UBND xã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, TT HĐND xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động của HĐND, TT HĐND xã 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Báo cáo về thực hiện thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020.  Báo cáo quyết toán thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn; Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã (Kỳ họp cuối năm 2019). Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã; Báo cáo, về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019); Báo cáo kết quả hoạt động, các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động, các báo cáo  thẩm tra của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

Ông Phùng Văn Thuộc -  Chủ tịch HĐND xã và ông Phạm Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp.

 Kỳ họp lần thứ 13, HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét và Quyết định thông qua các Tờ trình tại kỳ họp: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND xã đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, xây dựng Nghị quyết của HĐND xã thực sự có tính khả thi đạt chất lượng cao, sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn xã trên tất cả các lĩnh vực, đời sống kinh tế, văn hóa -xã hội, an ninh quốc phòng./.

Nguyễn Hồng Sen

Trưởng đài truyền thanh xã Hợp Thịnh

 

Các tin đã đưa ngày: