Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

16/06/2020

Trong những năm qua, cùng với tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên mọi lĩnh vực, gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước … qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đơn vị đã nâng thời lượng phát sóng chương trình phát thanh từ 3 buổi lên 5 buổi/tuần và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tam Dương chung sức xây dựng Nông thôn mới; Phổ biến giáo dục pháp luật; Sức khỏe và đời sống; Bạn của nhà nông. Cùng với đó, tổ chuyên môn thường xuyên cập nhật những thông tin mới, theo dòng thời sự chủ lưu để phản ánh một cách chính xác, khách quan, chân thực mọi thông tin diễn ra trên địa bàn huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, hàng năm Trung tâm - Văn hóa - Thông tin huyện Tam Dương đều cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí do các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân …

Có thể nói, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện Tam Dương luôn được đổi mới cả về nội dung, hình thức và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trong 5 năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương đã xây dựng trên 1.300 chương trình phát thanh với 6.000 tin; 2.640 bài, phóng sự, chuyên mục. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết, Chương trình hành động, các văn bản, Chỉ thị của các cấp; những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Đề án, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng … Bên cạnh đó, phối hợp đăng tải hàng trăm tin, bài chất lượng trên Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh; Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, huyện; Bản tin Tam Dương …

Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện tốt, hàng năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích, cờ phướn về: mừng Đảng, mừng xuân; giải phóng Miền Nam (30/4), quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); ngày thương binh liệt sĩ (27/7); ngày Quốc khánh (2/9); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng; các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện; thực hiện Nghị định Chính phủ về Luật, các Dự thảo Luật của Quốc hội về các lĩnh vực kinh tế-chính trị-xã hội  …  

 Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, chính xác, chân thực, sinh động … , góp phần cùng huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: