5 tháng đầu năm 2020 huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho trên 1.290 lao động

16/06/2020

Trong 5 tháng đầu năm 2020 huyện Tam Dương đã giải quyết việc làm mới cho 1.290 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm trong lĩnh vực Công nghiệp- xây dựng cho 672 lao động; Nông nghiệp- Nông thôn cho 269 lao động; Thương mại- dịch vụ cho 349 lao động và 43 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm trọng tâm, thời gian qua huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ cũng như quyền lợi của người lao động. Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về giải quyết việc làm cho người lao động như: Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 18 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ về cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh..

Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Tam Dương phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 1.600 lao động. Trong đó, có 137 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt mục tiêu đề ra huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh như: Trung dịch vụ việc làm, Trung tâm đào tạo Xuất khẩu lao động thuộc Sở Lao động- thương binh và xã hội tỉnh thông báo danh sách nhu cầu tuyển dụng lao động trước khi mở sàn giao dịch việc làm...

Phương Thảo

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: