Đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Lâu, nhiệm kỳ 2020-2025

20/05/2020

Trong hai ngày 19-20/5/2020, Đảng bộ xã Hoàng Lâu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Thị Thuỷ - UVBTV- Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, cùng các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ, Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Lâu nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề Đại hội: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng xã Hoàng Lâu ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển”. 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Lâu, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định; Đảng bộ xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Huyện uỷ và các Ban, Ngành, Đoàn thể của Huyện; Trung ương và Tỉnh có nhiều chính sách quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn được phát huy; sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Nhân dân và các tổ chức xã hội đã tác động tích cực đến phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất bình quân tăng 12,7 % (MTĐH 10 - 12%). Trong đó giá trị sản xuất bình quân ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng 20,1%; Nông nghiệp, thuỷ sản tăng 4,3%. Thu ngân sách hằng năm đạt từ 10 - 27 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 từ 1,71% xuống còn 0,43% năm 2019. Thu nhập bình quân đạt 47,3 triệu đồng/người/năm, so với đầu nhiệm kỳ tăng 5 triệu đồng/người/năm. An ninh lương thực được đảm bảo, hằng năm bình quân đạt từ 3.600 - 3.800 tấn. Các nghĩa vụ Nhà nước giao đều hoàn thành 100%; An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã giới thiệu và được cấp có thẩm quyền kết nạp 44 quần chúng vào Đảng, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 297 Đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng. 05 năm qua, Đảng ủy đã khen thưởng 31 tập thể, 114 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 04 năm trong nhiệm kỳ Đảng bộ, Chính quyền xã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã phấn đấu giá trị sản xuất bình quân tăng từ 10- 12%/năm; Nông nghiệp, thủy sản 24%; công nghiệp, xây dựng 43%; thương mại, dịch vụ 33%; Sản lượng lương thực có hạt 3.600 tấn trở lên; Thu nhập bình quân tăng từ 4-5 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách hàng năm từ 10% trở lên. Hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn dưới 0,5%/năm; Phát triển dân số bình quân hàng năm 1,2 %/năm; Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7%; người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%; Lao động qua đào tạo đạt 60%, số lao động được giới thiệu việc làm trên 400 lao động/năm, lao động xuất khẩu đạt bình quân 20 người/năm; Gia đình đạt văn hóa 85% trở lên; thôn văn hoá đạt 70-75%; xã đạt cơ quan văn hóa; Xây dựng đạt 01 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Phấn đấu hằng năm kết nạp từ 08 đảng viên trở lên; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 75% trở lên; Các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, không có tổ chức chi bộ Đảng yếu kém; Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đ/c Lãnh đạo HU-UBND huyện phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội xã Hoàng Lâu nhiệm kỳ 2020-2025

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận, biểu dương Đảng bộ và Nhân dân xã Hoàng Lâu trong nhiệm kỳ vừa qua đã phát huy truyền thống Cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua những khó khăn thách thức, thu được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu về phát triển KT-VH-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất bình quân tăng 12,7 %; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; bình quân thu nhập đầu người tăng 12,5% so với đầu nhiệm kỳ; Hệ thống kết cấu hạ tầng Kinh tế - Văn hoá - Xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển, gắn với nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Hoàng Lâu nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thực hiện và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển theo cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật; Phát triển Công nghiệp - Xây dựng, gắn với Dịch vụ - Thương mại, tập trung mọi nguồn lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp Hoàng Lâu theo quy hoạch của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, đồng thời phải coi trọng công tác bảo vệ môi trường bền vững. Phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có của địa phương với phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững trật tự xã hội. Tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Trung ương của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân.

BCH Đảng bộ xã Hoàng Lâu nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Lâu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

                                                        Tin: Lê Văn Hoá

                                                         Ảnh: Đoàn Chiến

 

Các tin đã đưa ngày: