HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG ĐẠO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 (KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021)

27/12/2019

Sáng ngày 27/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Hướng Đạo khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND (Khóa XII, Nhiệm kỳ 2016-2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Thế Anh – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng bộ xã Hướng Đạo, Đồng chí Hoàng Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HDND xã, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã cùng các Đ/c trong BTV Đảng ủy xã.

Đ/c Hoàng Văn Toàn - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành của huyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND; UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các thôn và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Hướng Đạo đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. An sinh xã hội và phúc lợi được chăm lo, quan tâm.  Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế được nâng lên và được tăng cường mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã đạt kế hoạch đề ra.

Tại kỳ họp đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh và bầu bổ xung chức danh Ủy viên UBND xã do luân chuyển công tác cán bộ đúng theo luật định.

Cử chi chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 08 nghịquyết: Miễn nhiệm chức danh UV UBND xã Hướng Đạo nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh UV UBND xã Hướng Đạo nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về việc đầu tư công trung hạn; Nghị quyết về dự toán thu – chi NSX năm 2020; Nghị quyết về sử dụng kinh phí dự phòng năm 2020; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp của HĐND năm 2020; Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND xã 2020.

Kỳ họp thứ 15 HĐND xã Hướng Đạo (khóa XII, Nhiệm kỳ 2016-2021) đã thành công tốt đẹp và bế mạc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

Quyết Thắng - Công chức VHXH xã Hướng Đạo

 

Các tin đã đưa ngày: