Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua các xã, thị trấn trên địa bàn hyện Tam Dương.

26/12/2019

Ngày 25/12/2019, tại xã Kim Long Trưởng khối thi đua các xã, thị trấn năm 2019 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối các xã, thị trấn. Về tham gia hội nghị tổng kết đại diện Phòng Nội vụ - Thường trực hội đồng TĐKT huyện có Đ/c Đào Việt Khoa – P.trưởng phòng Nội vụ huyện; 13 Chủ tịch UBND xã và 13 cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Đào Việt Khoa – P.trưởng phòng Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của Khối trong năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020. Bình xét và đề nghị các cấp khen thưởng: Đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị; đề tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị; đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 09 đơn vị

Kết thúc hội nghị tổng kết Khối thi đua các xã, thị trấn đã bình bầu và suy tôn trưởng khối năm 2020 là xã Đồng Tĩnh.

Tin và ảnh: Trần Hằng - CC VHXH Kim Long 

Các tin đã đưa ngày: