Vĩnh Phúc bổ sung 2.093 biên chế giáo viên mầm non

26/11/2019

Hiện toàn tỉnh có 512 trường, gồm 166 trường mầm non, 156 trường tiểu học, 145 trường trung học cơ sở, 29 trường THPT và 13 trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; giảm 10 trường so với năm học trước.

Từ năm 2013 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 2 Nghị quyết ổn định biên chế sự nghiệp giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2016-2018, không giao tăng biên chế hằng năm và được tính theo định mức tại Thông tư 16 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Do đó, tính đến hết tháng 8/2019, biên chế giáo viên mầm non của tỉnh được giao 4.716 chỉ tiêu biên chế và hợp đồng, chỉ đáp ứng được 72,5% định mức quy định, trong khi đó, số trẻ đến lớp ngày một gia tăng, đặc biệt là tăng dân số cơ học ở các khu công nghiệp, khu đô thị…

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, đảm bảo hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê duyệt bổ sung 2.093 biên chế giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019.

Theo đó, sau khi bổ sung, biên chế giáo viên khối mầm non toàn tỉnh là 6.809 chỉ tiêu, đáp ứng 100% tổng biên chế tính theo định biên tối đa theo quy mô lớp năm học 2019 – 2020. Đồng thời, nâng tổng số lượng biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh lên 21.291 người bao gồm: 19.198 biên chế được phê duyệt theo Nghị quyết 41 của HĐND tỉnh năm 2018 và hơn 2.000 biên chế được giao bổ sung năm 2019.

Lê Vân- Cổng TTGTĐT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: