KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2019)

23/07/2019

Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng!

                                                                                                                                  BBT

Các tin đã đưa ngày: