Tổ công tác UBND huyện kiểm tra việc tổ chức, hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở

12/06/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Phùng Mạnh Thắng về việc kiểm tra, rà soát hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện; Trong tháng 5/2019, Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hoá- Thông tin – Thể thao huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát Đài truyền thanh 13 xã, thị trấn và 145 các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống dây co cột Ăng ten 

Với việc thường xuyên theo dõi, quản lý, cơ quan chuyên môn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và công tác tổ chức của hệ thống Đài Truyền cơ sở về thực trạng cơ sở vật chất, hệ thống thiết bị máy móc, hiệu quả hoạt động, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thu phát của đài truyền thanh xã An Hòa

Qua đợt kiểm tra giúp các xã, thị trấn có tham mưu đề xuất kịp thời với các cấp những hạn chế, khó khăn vướng mắc để trong thời gian tiếp theo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở; cải tiến, đổi mới nội dung tăng tính hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương./.

 BBT            

Các tin đã đưa ngày: