MTTQ xã Hoàng Lâu phát huy phát trò khối đại đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương

17/04/2019

Nhờ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thời gian qua MTTQ xã Hoàng Lâu đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công”, thời gian qua MTTQ xã Hoàng Lâu đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh. Trong đó, với mục tiêu đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, MTTQ xã và các ban công tác mặt trận địa ban khu dân cư đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở tất cả các lĩnh vực đến đông đảo người dân bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đồng thời, MTTQ xã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội.

Trong phát triển kinh tế, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã xây dựng nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế như: tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã có trên 660 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn từ ngân hàng CSXH huyện để phát triển kinh tế với dư nợ lên tới trên 8,7 tỷ đồng; xã trích nguồn quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây nhà cho 06 hộ nghèo; Hội LHPN xã thành lập 3 mô hình giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế ở thôn Lau, thôn Vỏ và thôn Vườn Chùa với số vốn trên 170 triệu đồng; Hội Nông dân xây dựng 01 mô hình giúp đỡ hội viên nông dân thuộc hộ nghèo.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng sản xuất rau màu tập trung tại thôn Liên Kết, Lực Điền; mô hình trồng rau, hoa quả sạch trong nhà kính ở thôn Lau. Ngoài ra, xã có các mô hình chăn nuôi mang hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có 15 trang trại lợn, 101 giai trại lợn, 64 gia trại gia cầm. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,85%; tổng thu nhập sản phẩm xã hội ước đạt trên 369 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, MTTQ xã Hoàng Lâu còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ đó, hàng năm tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 90%; 7/12 thôn liên tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền; phong trào xây dựng làng văn hóa phát triển mạnh mẽ, toàn xã có 5 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và 02 câu lạc bộ TDTT. Thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đã xã triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bằng nhiều việc làm cụ thể như: hiến đất, ủng hộ tiền của, ngày công. Từ năm 2013 đến nay, xã đã huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp được 3,5 tỷ đồng; 1.900 ngày công lao động và hiến trên 2.000 m2 đất.

Về xã Hoàng Lâu hôm nay, điều chúng tôi nhận thấy đó là sự đổi thay của vùng đất anh hùng với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại, những ngôi nhà cao tầng mọc lên sat sát; các trường học, Trạm y tế xã được xây dựng khang trang, sạch đẹp, 100% khu dân cư có nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và luyện tập thể thao của người dân.

Phương Thảo                  

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: