Tam Dương chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân 2019

29/03/2019

          Theo báo cáo của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tam Dương, vụ chiêm xuân năm 2019 toàn huyện gieo cấy được 3.296 ha lúa. Cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái và sinh trưởng, phát triển tốt. Một số diện tích lúa cấy sớm tại các xã Hướng Đạo, Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh, Kim Long … có khả năng sẽ trỗ từ đầu tháng 4/2019 và trỗ rộ từ ngày 20-30/4/2019, một số diện tích trỗ vào đầu tháng 5. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 1 số diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh gây hại ở mức độ nhẹ, trong đó chủ yếu là: sâu cuốn lá nhỏ, sâu non gây hại rải rác tại các xã, thị trấn trên những diện tích lúa xanh tốt, những diện tích lúa cấy sớm. Mật độ trung bình 0,1-2 con/m2, nơi cao 2-3 con/m2, cục bộ có ruộng trên 5 con/m2; dòi đục lá, gây hại rải rác trên các diện tích lúa xuân tại các xã, gây hại mạnh cục bộ trên những diện tích lúa xanh tốt. Tỷ lệ lá hại trung bình 0,5-1%, nơi cao 3-5%, cục bộ có ruộng trên 5%. Cùng với đó, chuột gây hại hầu hết trên các diện tích lúa ven đồi gò, kênh mương, đường giao thông, khu dân cư và các vùng trồng rau màu, tỷ lệ hại TB 1-2%, nơi cao 3-5%, cục bộ có ruộng trên 10% dảnh hại …

Cũng theo dự báo, trong thời gian tới tình diễn thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ và ẩm độ cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại như: sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn và chuột.

Trước thực trạng trên, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan như: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm khuyến nông, Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân; khuyến cáo bà con nông dân cần tập trung chăm sóc cho lúa, bón phân cân đối, không bón thừa đạm, bón thúc tập trung, không bón lai rai, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật IPM, SRI, 3 giảm 3 tăng; thường xuyên, tích cực thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ, cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Đồng thời, áp dụng ngay các biện pháp để diệt chuột như: sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy lồng, dùng thuốc diệt chuột Ranpart, BioRat, Rat-Kill … để hạn chế chuột phát sinh và gây hại.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Tam Dương phấn đấu vụ chiêm xuân năm 2019 được mùa bội thu.

Lê Hường                      

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: