Hội nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018

07/12/2018

Chiều ngày 03/12/2018, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức Hội nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng-Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi bình xét

Tại Hội nghị, Phòng Văn hóa & Thông tin (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trình bày báo cáo hồ sơ đề nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018: thôn, TDP văn hóa; công nhận lại (5 năm) đối với 03 xã đạt chuẩn văn hóa NTM: Vân Hội, Đạo Tú, Hợp Thịnh;công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận, xem xét cho ý kiến đối với từng tiêu chí bình xét đề nghị công nhận đối với các danh hiệu văn hóa trên.

Năm 2018, toàn huyện có 27.062 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 89%. Ban Chỉ đạo thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét công nhận: 119/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; công nhận lại 03 xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

Kết luận Hội nghị, đ/c Phùng Mạnh Thắng đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên BCĐ và giao phòng Văn hóa & Thông tin (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu các ý kiến hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đồng thời dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018./.

Phan Tuyết            

Các tin đã đưa ngày: