Ký cam kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

09/10/2018

Sáng ngày 9/10/2018, UBND huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị ký cam kết kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Tham dự Hội nghị có Trưởng Phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Khải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã quán triệt các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Quyết định 19/2018/UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại Văn bản số 73/TB-UBND ngày 9/5/2018 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh xuân Mậu Tuất 2018.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao công tác thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý một số vấn đề các cơ quan, UBND các xã, thị trấn cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt hơn về di tích, lễ hội và tín ngưỡng tôn giáo: mất cắp hiện vật, mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hỏa hoạn tại di tích...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; nắm bắt chắc tình hình, không để xảy ra các điểm nóng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh tại di tích, lễ hội; quản lý, sử dụng hòm công đức công khai minh bạch, đúng mục đích; thực hiện nghiêm các cam kết mà đã ký với Chủ tịch UBND huyện ở Hội nghị này, đồng thời tổ chức ký cam kết tương tự ở các địa phương./.

Nguyễn Lân                 

Các tin đã đưa ngày: