Hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

22/09/2018

Sáng ngày 21/9/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào giai đoạn 2000-2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Tam Dương có đ/c Phùng Mạnh Thắng-Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ; cùng các đ/c là thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 13 xã, thị trấn trên địa bàn.

Họp trực tuyến tại điểm cầu Tam Dương

Hội nghị được báo cáo tóm tắt kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018; Trong 18 năm qua, phong trào trở thành phong trào rộng lớn của nhân dân, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt, khơi dậy tinh thần đấu tranh với cái xấu, cái ác; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội. Hơn 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; hơn 69.000 làng, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa, hơn 84.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa...

Các đại biểu cũng được xem phóng sự về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Nghe báo cáo tham luận của các bộ, ban, ngành, địa phương, tập thể, cá nhân về kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai phong trào và các đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phan Tuyết             

Các tin đã đưa ngày: