Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện đã hoàn thành

23/08/2018

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện đã hoàn thành theo đúng phương châm đề ra của BCĐ huyện trên tinh thần trang trọng và tiết kiệm.

Tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn đã tô thắm rực rỡ sắc đỏ cờ, hoa; các chương trình văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng trên địa bàn huyện cũng diễn ra sôi nổi. Theo chuỗi hoạt động của huyện, từ ngày 24/8/2018 đến ngày 29/8/2018 sẽ diễn ra: Hội trại của Thanh niên; triển lãm thành tựu phát triển KT-XH diễn ra từ ngày 24/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được gắn với Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chỉnh trang đô thị, lắp hệ thống đền chiếu sáng, trồng mới một số đoạn đường hoa khu trung tâm huyện; triển lãm ảnh “Tam Dương, 20 năm một chặng đường”…Công tác tuyên truyền  dược các cấp, ngành trong toàn huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát; Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện, Đài truyền thanh cơ sở tăng cường các bản tin tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện để nhân dân hiểu và thêm phấn khởi, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Trong những ngày qua, Tiểu ban Tuyên truyền của huyện đã phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã hoàn thành xong việc trang trí băng rôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền; đồng thời, đẩy mạnh nhiều biện pháp trong đó kết hợp tuyên truyền lưu động để đảm bảo tính thời sự của công tác tuyên truyền.

Một số hình ảnh tuyên truyền chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện:

 

Trụ sở HĐND-UBND huyện

 

 

 

 

                                                                                                                            Lê Thuỷ

Các tin đã đưa ngày: