Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh

19/11/2019

Ngày 17/11/2019, Khu dân cư thôn Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh tổ chức, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đơn vị tổ chức điểm của huyện. Dự ngày hội có đồng chí Vũ Văn Đoàn, PBT Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Thị Thủy - TV HU, Chủ tịch MTTQ huyện; các đ/c lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể xã Đồng Tĩnh, cùng nhân dân thôn Lê Lợi.

 

Các Đ/c: Vũ Văn Đoàn - P. Bí thư TT Huyện ủy; Phùng Mạnh Thắng - P. Bí thư, CT UBND huyện; Kiều Thị Hồng Hoa - P. CT HĐND huyện; Bùi Thị Thủy - CT. MTTQ VN huyện tặng hoa chúc mừng thôn Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh

Thôn Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh có 242 hộ với 742 khẩu, 6 tổ liên gia, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết xây dựng kinh tế ngày càng phát triển, an ninh trật tự luôn được giữ vững, văn hoá xã hội không ngừng phát triển mạnh, đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn vững mạnh, cán bộ cùng nhân dân chung sức, chung lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp.

Dới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi uỷ chi bộ, hướng dẫn của UBMTTQ các cấp, nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết vượt mọi khó khăn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế văn hoá xã hội giữ vững an ninh trật tự, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2019 trong thôn có 233/242 hộ đạt gia đình văn hóa = 95,8%; hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2017-2019) là 152/242 hộ = 63%. Tỷ lệ còn 03/242 hộ nghèo = 1,2%; số hộ cận nghèo 02/242 hộ = 0,8 %.

Thôn Lê Lợi thường xuyên đưa các ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ như đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất chất lượng cao, thay thế giống cũ đã thoái hóa lạc hậu nên bình quân sản lượng lúa, hoa màu, vật nuôi đạt cao; các mô hình kinh doanh dịch vụ; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ giàu, hộ khá chiếm 70%, nhiều hộ xây được nhà cao tầng, mua sắm đựơc nhiều tiện nghi hiện đại phục vụ cho sinh hoạt gia đình và phương tiện đi lại; không có nhà tạm, rột nát.; 100% hộ gia đình thực hiện tốt quy ước nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ của xã; các hủ tục lạc hậu mê tìn, dị đoan được bài trừ, xoá bỏ; học sinh giỏi đỗ vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước.

  Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư TT Huyện uỷ,  Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Lê Lợi đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và tỉnh phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần nâng cao thu nhập. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong vận động, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó giúp cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao dân trí, tạo sự đoàn kết trong thôn.

 Nhân dịp này đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phùng Mạnh Thắng, PBT – Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Lê Lợi và tặng quà cho  hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn./.

 

Tin: Nguyễn Hương – MTTQ huyện

Ảnh: Đoàn Chiến – VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày: