Hiệu quả Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/11/2019

Ngày 15/7/2019,  HĐND tỉnh đã Ban hành Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thuỷ vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện NQ của HĐND tỉnh và chỉ đạo của TU-HĐND-UBND tỉnh, huyện Tam Dương đã thành lập BCĐ huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện; Ban hành Kế hoạch số 2180/KH-UBND ngày 18/6/2019 về triển khai, hỗ trợ huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 27/9/2019 để triển khai thực hiện NQ 38 của HĐND tỉnh.

Xã An Hòa xây dựng đường thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường

Trên cơ sở rà soát, đăng ký trên toàn huyện có 121.507 m cống, rãnh cần xây mới; 10.667m cống, rãnh cần cải tạo với tổng kinh phí thực hiện khoảng 155 tỷ đồng. Sau bốn tháng triển khai, toàn huyện đã có 7/13 xã: Vân Hội, Hoàng Hoa, An Hoà, Hoàng Lâu, Đạo Tú, Thanh Vân, Duy Phiên đã triển khai khởi công xây dựng với chiều dài 17.421,5m, trong đó đã xây xong 5.832,5m.

Trong thời gian tiếp theo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải, cải tạo lại mặt đường ngõ đồng bộ, sạch đẹp nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

                                                                             Tin: Lê Thuỷ

                                                                             Ảnh: Linh Thêm

 

Các tin đã đưa ngày: