Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với UBND huyện Tam Dương

15/11/2019

Chiều ngày 14/11/2019, đồng chí Nguyễn Văn Khước, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tam Dương Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số Sở, Ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí lãnh đạo một số phòng, cơ quan của huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

Chủ trì buổi làm việc với huyện Tam Dương

 

          Theo chương trình công tác đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác sẽ nghe UBND huyện Tam Dương báo cáo các nội dung: công tác giải quyết đất dịch vụ; thu tiền chưa giao đất; tồn tại về đất đai; tiến độ GPMB các dự án về giao thông trên địa bàn huyện; kết quả triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống rãnh thoát nước thải; tiến độ thực hiện tiến độ xã Đồng Tĩnh xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới 2019.   

Năm 2019, mặc dù rất khó khăn nhưng UBND huyện Tam Dương đã xác định việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh, chỉ đạo; đến thời điểm 13/11/2019 huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã đạt gần 70%, hết tháng 11/2019 sẽ đạt 75%; phấn đấu hết năm 2019 sẽ quyết tâm chi trả xong đất dịch vụ cho nhân dân.

Đối với vướng mắc tồn tại trong quá trình giải quyết tồn tại hộ dân nộp tiền SDĐ nhưng chưa giao đất trên địa bàn huyện có 220 trường hợp; trong đó: từ năm 1993 đến tháng 6/2004 có 55 trường hợp, từ 7/2007 đến tháng 6/2014 là 165 trường hợp; các trường hợp trên UBND huyện đã phân loại theo 08 nhóm và đề xuất các phương án giải quyết. Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn cón nhiều khó khăn; trước thời điểm 01/7/2014 có 1.976 trường hợp, sau tháng 7/2014 là 288 trường hợp. Để lãnh chỉ đạo công tác này, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 149/KH-UBND ngày 04/12/2018; thành lập, kiện toàn BCĐ; Ban hành các Văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Qua tổng hợp và báo cáo các xã, thị trấn đã xử lý giải quyết dứt điểm 932 trường hợp; với những trường hợp vi phạm trước 01/7/1014 huyện đang tích cực chỉ đạo để xử lý.

Đối với một số dự án công trình giao thông trên địa bàn huyện: Dự án nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ huyện làm chủ đâu tư là 10 dự án; 02 dự án do BQLDA tỉnh làm chủ đầu tư; dự án do huyện làm chủ đầu tư đến ngày 30/10/2019 huyện đã giải ngân được trên 40% so kế hoạch, hết tháng 11 sẽ đạt 60%; dự kiến đến hết 31/12/2019 sẽ hoàn thành kế hoạch vốn giao. Trên cơ sở rà soát, đăng ký trên toàn huyện có 121.507 m cống, rãnh cần xây mới; 10.667m cống, rãnh cần cải tạo với tổng kinh phí thực hiện khoảng 155 tỷ đồng. Kết quả triển khai đến nay, huyện đã có 7/13 xã, thị trấn triển khai với chiều dài 17.421,5m, trong đó đã xây xong 5.832,5m. Tuy nhiên khó khăn hiện tại UBND tỉnh chưa phân bổ vốn cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Vấn đề về đích NTM xã Đồng Tĩnh đến ngày 13/11 BCĐ huyện đã tiến hành bỏ phiếu và 100% thành viên BCĐ huyện nhất trí 19/19 tiêu chí xã Đồng Tĩnh đạt chuẩn NTM.

(Đ/c Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu kiến nghị một số một số vướng mắc khó khăn các công việc của huyện)

 

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trong năm 2019, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo, xử lý việc thực hiện các nội dung công việc còn nhiều tồn tại trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đồng chí yêu cầu huyện Tam Dương cần chỉ đạo và thực hiện: Việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân xong trong tháng 12/2019; đối với những trường hợp vi phạm, lấn chiếm giao cho các phòng Thanh tra, Tư Pháp, TN&MT rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ đầy đủ có biện pháp cưỡng chế, phối hợp cơ quan Công an xử lý hình sự; đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn trình tự lập biên bản; việc xử lý vi phạm phải xử lý với quan điểm dễ làm trước và cần có sự quyết tâm vào cuộc của các cấp chính quyền và tập thể lãnh đạo. Nội dung giao đất không đúng thẩm quyền, với các nhóm đã phân loại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát các đối tượng này xem có đủ điều kiện theo các quy định, văn bản luật,… để hợp thức. Trên cơ sở đã phân loại từng nhóm thì xử lý theo từng nhóm, Sở TM&MT sẽ có tổ công tác làm việc cùng UBND huyện Tam Dương để bàn phương án cách giải quyết,... Các công trình dự án, các  hộ còn chống đối huyện Tam Dương rà soát, củng cố hồ cưỡng chế xong trước ngày 27/11/2019. Hoàn thiện hồ sơ xã Đồng Tĩnh đạt chuẩn NTM xong trước 16/11/2019; BCĐ của tỉnh sẽ kiểm tra, thẩm định vào cuối tháng 11/2019./.

 

                                                                 Lê Thuỷ - VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày: