Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa III

14/10/2019

       Chiều ngày 11/10/2019, HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Đoàn – PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa- HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Đặng Công Hòa- UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, các ông, bà  đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

        Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe các báo cáo, Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết về thay đổi danh sách Đoàn giám sát được ban hành theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND huyện ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Dương giai đoanh 2016-2019”; Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư dự án khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở thị trấn Hợp Hòa và xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương; Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: khu đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương (khu 2); Phê duyệt chủ trương đầu tư và nguồn vốn đầu tư 02 dự án triển khai trên địa bàn huyện; Phê duyệt chủ trương về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Kỳ họp cũng đã nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp;  sau khi thảo luận các đại biểu HĐND huyện biểu quyết nhất trí 100%.

       Sau một buổi chiều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành hoàn thành chương trình nghị sự.

                                                                                                                                                              BBT

 

Các tin đã đưa ngày: