Huyện uỷ triển khai công tác chuẩn bị biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

09/10/2019

Vừa qua, Huyện uỷ tổ chức Hội nghị để chuẩn bị triển khai biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX; thông qua Kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện và lấy ý kiến dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên cảu Tiểu ban Văn kiện Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Hải Phó Trưởng ban phụ trách BTC Huyện uỷ thay mặt BTC Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc thành lập Tiểu ban Văn Kiện, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nhân sự; Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện về biên tập dự thảo Văn kiện Đaị hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Văn kiện, tham gia góp ý thành lập các Tổ giúp việc và Tiểu ban phục vụ Đại hội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo Tiểu ban biên tập Văn kiện và cơ quan Thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung, đề xuất công việc kịp thời; hoàn thiện, hoàn chỉnh Kế hoạch và Thông báo phân công các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội; đối với thành lập các Tổ giúp việc và Tiểu ban phục vụ Đại hội sẽ xin ý kiến BTV Huyện uỷ thảo luận và Quyết định thành lập./.

                                                                           Lê Thuỷ

Các tin đã đưa ngày: