Trường THCS Tam Dương giáo dục cho học sinh “Giá trị yêu thương”

27/09/2019

Trong những năm qua, trường THCS Tam Dương ngoài công tác dạy và học, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá với nhiều hình thức sinh động cho học sinh như: thể thao, văn nghệ, các chuyên đề rèn kỹ năng sống…Ngay ngày đầu năm học mới 2019-2020, trường đã phối hợp với Trung tâm Kỹ năng sống ACB do Thầy Lê Thế Tình, Chuyên gia trường Đại học Giáo dục truyền tải với Chuyên đề giáo dục “Giá trị yêu thương”.

 

Với chuyên đề giáo dục này đã truyền tải đến các em về giá trị “Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm - Trung thực”; hình thành ý thức về quản lý cảm xúc, biết bày tỏ chính kiến, quan điểm, thấy được động cơ học tập cũng như biết phát huy những mặt mạnh, khắc phục điểm yếu để tổ chức tốt cuộc sống của bản thân./. 

Một số hình ảnh SH ngoại khoá của trường:

                                                             Lê Thắng – THCS Tam Dương

 

 

Các tin đã đưa ngày: