9 tháng đầu năm 2019,Tam Dương giải quyết việc làm mới cho trên 2.400 lao động

20/09/2019

       Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tam Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 2.455 lao động, tăng 10,36% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu lao động là 220 người, tăng 61,7%.

         Có được kết quả trên là do huyện đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đồng thời coi công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông như: Bản tin Tam Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Cổng thông TTGTĐT huyện … đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ cũng như quyền lợi của người lao động khi tham gia lao động tại các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

         Huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức các sàn giao dịch việc làm để người lao động tiếp cận, lựa chọn các đơn hàng, ngành nghề phù hợp cho riêng mình. Huyện cũng đã triển khai và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 …

          Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2019, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, từng bước giải bài toán khó về lao động nông nhàn ở địa phương, đưa kinh tế-xã hội huyện nhà ngày một phát triển.

                                                                                                                                    Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: