Tam Dương Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM giai đoạn 2010-2020

18/09/2019

       Sáng ngày 17/9, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Quý,TUV, Bí thư Huyện ủy,Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

Toàn cảnh Hội nghị

        Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới tích cực. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,4 triệu đồng năm 2011 lên 30,4 triệu đồng năm 2015, đến năm 2018 đạt 37,58 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng; 100% số xã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; Đường giao thông liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa và tu sửa nâng cấp. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản được đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có sự chuyển biến tích cực; Tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên. Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục được quan tâm đặc biệt. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Lao động và việc làm được quan tâm giải quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo các năm (năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1.19%). Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ổn định và giữ vững...

         Đ/c Nguyễn Văn Quý,TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào              xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

       Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý ,TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 nêu nên nhiệm vụ và những giải pháp trong thời gian tới:

      Một là: Chính quyền các cấp cần đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo, gắn trách nhiệm phụ trách từng tiêu chí, từng lĩnh vực và địa bàn của từng xã, từng thôn.

      Hai là: Làm tốt công tác thi đua và kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

     Ba là: Tiếp tục tổ chức thực hiên tốt hơn nữa kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch NTM và NTM kiểu mẫu nâng cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm.

     Bốn là: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

     Năm là: Thường xuyên duy tu bảo dưỡng và sử dụng có hiểu quả các công trình đã xây dựng, tránh để tình trạng nhanh xuống cấp hoặc sử dụng không hết công năng của các công trình.

     Sáu là: Rà soát, bổ sung cập nhật quy hoạch phù hợp với nhu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, phục vụ phát triển công nghiệp trân địa bàn, hướng tới tăng thu nhập cho người dân và phát triển môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp.

       Bảy là: Đẩy nhanh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp; chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn; duy trì và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn.

       Tám là: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị và nâng cao năng lực CBCC, VC cấp xã. Giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, tiến tới tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp.

       Tại Hội nghị, đã có 34 tập thể 39 cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho phong trào xây NTM trong những năm qua được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện ./.

         Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị: 

 

 

 

                                                                                                        Lê Văn Cường * P VH&TT

Các tin đã đưa ngày: