Lãnh đạo huyện làm việc BCĐ, UBND xã Đồng Tĩnh về xây dựng NTM

11/09/2019

      Ngày 10/9/2019, Lãnh đạo UBND huyện có buổi làm việc với BCĐ, UBND xã Đồng Tĩnh về kết quả, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và đưa ra các giải pháp khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 tiêu chí chưa hoàn thành XDNTM năm 2019.

       Đồng chí  Phùng Mạnh Thắng, UVBTV, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyền Ngọc Hải, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ xã Đồng Tĩnh; cùng lãnh đạo một số phòng, ngành chức năng của huyện. Xã Đồng Tĩnh gồm BCĐ XD NTM, UBND; cán bộ chuyên môn; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn (Hợp Hòa, Nam Thịnh, Long Hồ, Ngọc Thạch, Quang Trung và Tự Do)  xã Đồng Tĩnh.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng- Q. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại buổi làm việc

       Đến nay đã được 15/19 tiêu chí NTM. Bên cạnh những tiêu chí đã đạt, hiện còn một số tồn tại như: 04 tiêu chí chưa đạt là gồm:

        Tiêu chí số 2 (giao thông): Hiện tại xã Đồng Tĩnh mới hoàn thành xong 6,075 km, bằng 80,0% KH còn lại 1,5 km vẫn chưa hoàn thiện;

        Tiêu chí số 6 (CSVCVH):  Hiện trung tâm VH xã đang xây dựng sân khấu trên diện tích đất do UBND xã quản lý và 04 nhà văn hóa thôn chưa triển khai xây dựng….

        Tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại chưa đạt);

        Tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) chưa đạt.

        Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ, UBND, nhân dân xã Đồng Tĩnh đã có một số kiến nghị đề xuất với lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện xem xét có hướng giải quyết dứt điểm về công tác GPMB, công tác thu hồi đất, bồi thường. Liên quan đến những nội dung ý kiến, kiến nghị đề xuất, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, UV BTV, Quyền Chủ tịch UBND huyện phân tích làm rõ một số nội dung, đồng thời yêu cầu các phòng chức năng có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, nêu các giải pháp giải quyết các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu để xã về đích XD NTM vào cuối năm 2019./.

                                                                                                                       Tin và ảnh: Đoàn Chiến

Các tin đã đưa ngày: