Tam Dương với công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

10/09/2019

       Sau hơn 9 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa kinh tế-xã hội của địa phương ngày một phát triển, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Có được thành công ấy, là do huyện Tam Dương đã phát huy nội lực trong nhân dân, lấy sức dân để phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí, nhân dân luôn là người giữ vai trò chủ thể - được biết, được làm, kiểm tra và giám sát các công trình nông thôn mới.

      Trong hơn 9 năm qua, cùng với nguồn vốn của Nhà nước, nhân dân huyện Tam Dương đã đóng góp 937,62 tỷ đồng (trong đó 806,681 tỷ đồng xây dựng nhà cửa), 107.685 m2 đất và 88.968 ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi khác ở địa phương. Toàn huyện đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất như: bà Trần Thị Anh, thôn 5, xã Hoàng Hoa hiến 1.080m2 đất để xây dựng đường giao thông nội đồng; ông Hà Đăng Tuyết, thôn 4, xã Hoàng Hoa hiến trên 600m2 đất thổ cư để xây dựng đường giao thông nông thôn; ông Lê Văn Tường, thôn Lá, xã Hoàng Lâu vận động người dân ủng hộ 300 triệu đồng để đổ bê tông 590m đường giao thông nông thôn, 25 triệu đồng xây dựng 90m rãnh thoát nước có nắp đạy …

        Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, huyện Tam Dương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân để  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

                                                                                 Lê Hường

                                                                            Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: