Thôn Tuần Lũng xã Hoàng Hoa xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường

05/09/2019

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Tam Dương về “Nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường”, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền xã Hoàng Hoa, sự đồng thuận của nhân dân, việc xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước ở thôn Tuần Lũng xã Hoàng Hoa đã được khởi công ngày 4/9/2019, đồng thời ra mắt CLB thể thao thôn.

(Lãnh đạo xã Hoàng Hoa tặng hoa chúc mừng lễ khởi công xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường và ra mắt CLB thể thao thôn Tuần Lũng)

Thôn Tuần Lũng xã Hoàng Hoa là thôn thứ 2 trên địa bàn xã triển khai chương trình “xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường” theo Kế hoạch của UBND huyện Tam Dương đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa cho biết: thôn Tuần Lũng trong những năm qua luôn là thôn triển khai thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền và XHH; cấp uỷ, chính quyền thôn luôn nêu cao trách nhiệm, tận tâm với công việc; có nhiều hộ dân hiến đất trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, tự đóng góp lắp cột và bóng điện thắp sáng các đoạn đường của thôn, tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường xanh – sạch, góp phần tích cực xã đạt chuẩn nông thôn mới năm vừa qua…

Qua thực tiễn triển khai chủ trương này, ĐU-UBND xã Hoàng Hoa rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nhân rộng ở các thôn còn lại trên địa bàn xã để hướng phấn đấu xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu./.

Một số hình ảnh lễ khởi công và ra mắt CLB thể thao thôn:

 

 

 

 

                                                                Tin: Lê Thuỷ

                                                                Ảnh: Khắc Tự

 

Các tin đã đưa ngày: