Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ chủ chốt ngành Giáo dục và Đào tạo

21/08/2019

Ngày 16/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ chủ chốt ngành GD&ĐT huyện. Dự chỉ đạo và truyền đạt các nội dung bồi dưỡng kiến thức có đồng chí Lê Thị Điều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; đồng chí Lê Xuân Bình, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.(Đ/c: Lê Thị Điều, Phó trưởng Ban TG Tỉnh uỷ truyền đạt kiến thức tại lớp CB chủ chốt ngành GD&ĐT)

 

     Nội dung học tập là các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, các vấn đề thời sự nổi bật; Tình hình kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương; nhiệm vụ năm học mới.

Qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục có ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và chuẩn mực đạo đức Nhà giáo, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện Tam Dương./.

 

                                                                                  Lê Thuỷ

 

Các tin đã đưa ngày: