Tam Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

21/08/2019

Xác định việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, huyện Tam Dương đã chủ động, tích cực ứng dụng CNTT, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử trong tình hình mới.

Nhân viên VNPT Tam Dương  hướng dẫn văn thư huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới.

Nhằm xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước, huyện Tam Dương đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện nay, huyện Tam Dương đã triển khai, cơ bản đưa vào hoạt động nhiều phần mềm như: Quản lý công chức, viên chức; quản lý văn bản, phần mềm một cửa, cổng thông tin giao tiếp... Đặc biệt từ ngày 1/8/2019, các phòng, ban, các xã, thị trấn trên toàn huyện đã chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới với tên miền: iqlvb.vinhphuc.gov.vn bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các cấp trên địa bàn.

Đồng thời, quán triệt đến các đơn vị, tất cả các văn bản đi phải được dự thảo, trình duyệt và trình ký tuần tự theo luồng trên phần mềm, không trình văn bản giấy (trừ các loại văn bản không được phép lưu hành trên môi trường mạng hoặc có yêu cầu trực tiếp của người ký là lãnh đạo).

Trong trao đổi công việc, 100% cán bộ trong cơ quan và cán bộ ở cấp xã, thị trấn sử dụng hòm thư điện tử công vụ để gửi, nhận và trao đổi các văn bản, giấy tờ, dự thảo báo cáo... góp phần trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời và nâng cao chất lượng công việc. Đến nay, tất cả các lãnh đạo huyện, trưởng các phòng, ban, Chánh Văn phòng huyện, lãnh đạo xã, văn thư, kế toán - tài chính xã đã đăng ký và bước đầu đưa vào đã sử dụng chứng thư số.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, đồng chí Phùng Mạnh Thắng - quyền Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chia sẻ: “Đến nay, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý Nhà nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cả cán bộ và người dân, giảm thời gian đi lại và các chi phí không cần thiết.

Nếu như trước đây văn bản chỉ đạo từ huyện đưa xuống xã hay báo cáo từ xã gửi lên huyện phải mất vài ngày thì nay chỉ vài giây nhấp chuột là cơ sở đã nhận được văn bản chỉ đạo, ngược lại cấp trên cũng nhận được ngay kết quả từ cơ sở, từ đó có nhiều thời gian để xử lý công việc hơn. Việc lưu trữ văn bản, giấy tờ rất an toàn, tránh thất lạc, tránh tình trạng trùng lặp số”.

Song song với việc xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, triển khai sâu rộng các ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử, huyện Tam Dương còn chú trọng việc đào tạo cán bộ và công dân điện tử. Hàng năm, các đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn CNTT; đối tượng tập huấn được chú trọng hướng đến là cán bộ nòng cốt tại cơ sở như: Công chức xã, thị trấn; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chi hội trưởng phụ nữ… sử dụng thành thạo các kỹ năng về tin học.

Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền điện tử gắn với triển khai sâu rộng việc ứng dụng và phát triển CNTT, việc xây dựng chính quyền điện tử của huyện Tam Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở thời điểm này một số xã trên địa bàn huyện hệ thống máy tính, cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT.

Công chức xã Hoàng Đan giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trong thời gian tới, huyện sẽ có kế hoạch đầu tư, trang bị đầy đủ máy tính cấu hình cao, có kết nối internet để phục vụ việc soạn thảo văn bản, tìm kiếm, khai thác thông tin của các cán bộ...

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,của tỉnh về CNTT, truyền thông và các ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử.

Tin và ảnh: Bích Huệ -Báo Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: