Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/08/2019

Sáng 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được kết nối với điểm cầu của tỉnh Vĩnh Phúc; tại điểm cầu huyện Tam Dương dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, các đơn vị thuộc huyện; đảng viên các chi bộ trực thuộc HU; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Tam Dương

Tại điểm cầu Tam Dương các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe Báo cáo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị không chỉ trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên mà còn được nhiều tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét, tăng cường trao đổi, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm được quan tâm, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân. Điển hình như các cuộc vận động và phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; mô hình “Tự soi tự sửa” của Quân ủy Trung ương; phong trào thi đua dân vận khéo của Ban Dân vận Trung ương; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo" gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân... Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm hay nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; khẩn trương khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác.

Sau hội nghị toàn quốc, đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện Uỷ giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, BTG Tỉnh uỷ để xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của huyện theo kế hoạch./.

 

                                                                                                                                          Lê Thuỷ

                                                                                                              (có trích dẫn ND nguồn từ: vinhphuc.gov.vn)

 

 

Các tin đã đưa ngày: