TRƯỜNG THCS THANH VÂN PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

20/08/2019

Trường THCS Thanh Vân, ngôi trường giàu truyền thống, nền nếp, kỷ cương học đường. Ngôi trường thân thiện, môi trường “xanh- sach - đẹp”.  Tập thể sư phạm nhà trường luôn xác định đạo đức, lối sống là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định tới quá trình hình thành tác phong, tính cách và nhân cách của học sinh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giáo dục được nhà trường triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ từ Ban Giám hiệu đến các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các nhân viên của trường.

Hoạt động ngoại khoá học sinh trường THCS Thanh Vân

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được nhà trường hết sức quan tâm là phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đội nhà trường. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Liên đội trong nhà trường có trách nhiệm trước Chi bộ, Ban giám hiệu trong việc giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường thông qua nhiều hình thức hoạt động như: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, thi tìm hiểu, dã ngoại, giao lưu với các trường bạn để giúp các em lĩnh hội kiến thức từ đó hình thành cho các em ước mơ hoài bão cao đẹp.

Trong mỗi năm học phải bám sát nhiệm vụ năm học của Nhà trường và của Chi đoàn, Liên đội trường học để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể. Tổ chức các đợt thi đua theo từng chủ đề, thi đua dài hạn và ngắn hạn. Thành lập các đội xung kích học sinh để thường xuyên kiểm tra đánh giá thi đua; đồng thời tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động để có sự động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân kịp thời; bên cạnh đó phê bình, khiển trách, điều chỉnh, uốn nắn những tập thể, cá nhân vi phạm. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Chi đoàn, Liên đội trường, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo ra các hoạt động bổ ích góp phần giáo dục học sinh thiết thực, có hiệu quả như: Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7, nhân ngày 22/12. Tu bổ và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử tại địa phương; Tổ chức tốt phong trào ủng hộ học sinh nghèo, học sinh vùng xa xôi, hẻo lánh; Tham gia tốt các phong trào tham gia từ thiện, nhân đạo; Tổ chức tốt các chủ đề của Hội đồng đội cho đội viên tham gia thực hiện; Xây dựng kế hoạch, phân công chi tiết cho các chi đội các khu vực lao động vệ sinh, chăm sóc cảnh trí nhà trường; Tổ chức các buổi lao động công ích xây dựng các công trình và tạo nguồn quỹ hoạt động. Từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên, đội viên có ý thức làm chủ, có tình yêu thương ý chí cộng đồng; Bồi dưỡng lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý; Rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo, năng động, ham học hỏi, độc lập suy nghĩ; Kết hợp với các tổ chức để giáo dục cho học sinh về trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, tránh xa các tệ nạn không tham gia vào các tệ nạn xã hội; Tổ chức ký kết bàn giao các học sinh cho các cơ sở đoàn địa phương trong dịp hè...

Nhờ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS Thanh Vân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong nhiều năm qua, trường không có học sinh vi phạm các vấn đề an ninh, trật tự, an toàn giao thông hay vướng vào tệ nạn xã hội. Số lượng học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng lên qua từng năm và hàng năm không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém. Nhà trường vinh dự đón nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bậc phụ huynh cũng như chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh:

 

 

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Mạnh Tuấn

     Trường THCS Thanh Vân

 

Các tin đã đưa ngày: