Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước trên địa bàn huyện Tam Dương

06/08/2019

      Sáng ngày 6/8/2019, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Tam Dương. Cùng đi có các đồng chí trong Ban phong trào UB MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn làm việc với huyện Tam Dương

      Làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

      Thời gian qua, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào, tạo sự đồng thuận cao, từ đó đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Hoàng Lâu

     Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt, bám sát các nội dung tuyên truyền, qua đó vận động để mỗi người dân tích cực hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia tổ chức thi công với vai trò là chủ thể xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước ở khu dân cư …

     Sau khi nghe báo cáo, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các xã Hoàng Hoa, Vân Hội, Hoàng Lâu, trong đó 2 xã Hoàng Hoa và Vân Hội là đơn vị làm điểm của huyện, thực hiện trên cơ sở xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, xã Hoàng Hoa đã hoàn thiện được 312m rãnh thoát nước thải tại thôn 3; xã Vân Hội hoàn thiện được 349,5m rãnh thoát nước thải tại thôn Vân Nội; xã Hoàng Lâu hoàn thiện được 600m rãnh thoát nước thải tại thôn Lực Điền. Các thôn của 3 xã vẫn đang tiếp xây dựng và hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước thải còn lại.

Đoàn kiểm tra tại xã Hoàng Hoa

      Tại buổi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Tam Dương, nhất là sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Đồng chí cũng yêu cầu, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống rãnh thoát nước thải còn lại, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tạo cảnh quan môi trường trong sạch, khắc phục tối đa ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, cùng huyện thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                      Lê Hường

                                                                                                      Trung tâm VH-TT-TT huyện

 

Các tin đã đưa ngày: